YTB Öğrencileri için Kesin Kayıt Belgeleri

1-Lise diplomasının aslı

2-Tüm lise derslerini kapsayan transkriptin aslı

3-Lise diplomasının noter onaylı yeminli tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesi

4-Transkriplerin noter onaylı yeminli tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesi

5- Denklik Belgesi

6-YTB bursluluk taahhütnamesinin fotokopisi (Türkçesi)

7-YTB Kabul mektubunun fotokopisi (Türkçesi)

8- İkamet kart fotokopisi

9- Pasaportun fotokopisi

                                                                                                                                               10- 6 fotoğraf