KENDİ İMKANLARIYLA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT BELGELERİ

1-Lise diplomasının aslı

2-Tüm lise derslerini kapsayan transkriptin aslı

3-Lise diplomasının noter onaylı yeminli tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesi

4-Transkriplerin noter onaylı yeminli tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesi

5– Denklik Belgesi

6- Sınav sonucu

7-Pasaport fotokopisi

8- Yerleştirme Sonuç Belgesi

9-   6 adet fotoğraf

10- Maddi Güvence Beyanı (tıklayınız)