DİĞER BURSLU ÖĞRENCİLERİN İKAMET BELGELERİ

1- İkamet Başvuru Formu

2- Pasaport ve pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

3-Pasaportunuza vurulan giriş damganın bulunduğu sayfa fotokopisi

4-  4 adet biyometrik fotoğraf

5-Geçerli Sağlık Sigortası

6-Muhtemel mezuniyet belgesi

7-Adres bilgilerini gösteren belge

8- İkamet izni kart bedeli makbuzu